WSJ Consult Aps

Kort om virksomheden:
WSJ Consult Aps yder konsulent assistance i forbindelse med analyse, opsætning, opstart og drift af økonomi og produktionsstyrings systemer, specielt Microsoft XAL (tidl. Concorde XAL / Damgaard XAL / Navision XAL) og Microsoft Dynamics AX (tidl. Microsoft Dynamics Axapta) produkterne fra Microsoft Business Solutions, samt udfører tilretninger og tilpasninger til disse systemer.

William S. Jacobsen

Lidt baggrund om mig selv:
Jeg er uddannet akademiingeniør fra datalinien på DIA-E og HD i informatik og økonomistyring fra HHK. Jeg har tilbage i min studietid, midt i 80'erne, udviklet et advokatbogholderi system, været ansat som udviklingsingeniør hos det der dengang hed Regnecentralen. Var i 90 med til at starte netværksvirksomheden DANOSI op i ICL-regi. Hos DANOSI var jeg først chefkonsulent og senere som virksomheden udviklede sig, økonomichef med ansvar for økonomi, kvalitet, implementering og vedligeholdelse af ISO 9001, indkøb og meget andet. I 94 blev jeg økonomichef hos RC Electronics A/S, hvor jeg stiftede bekendtskab med Microsoft XAL. Dette førte til, at jeg i 95 blev ansat som Senior konsulent hos Damgaard Consulting A/S (dengang Damgaard Data ServicePartner), hvor jeg indtil jeg startede egen virksomhed pr. 1. januar 2000 primært har beskæftiget mig med problemknusning og design der krævede et stort overblik over produktet og de forretningsprocesser det skal understøtte, samtidig med en evne til også rent teknisk at kunne løse problemet.

Typiske kunder og hvorfor de er blevet det:
Mine kunder er større virksomheder indenfor handel, service og produktion. Kunderne er spredt over det meste af  det sydlige Skandinavien. De er typisk blevet mine kunder fordi de havde et problem som det ikke var lykkedes deres sædvanlige samarbejdspartnere at løse eller forklare dem. Kunden har derfor forlangt at få en konsulent med et stort overblik og kendskab til produktet og forretningsprocesser. Jeg er så af Damgaard blevet sendt ud for at løse problemet, hvilket ofte har betydet, at jeg er blevet "hængende".
Fra referencelisten kan nævnes: BMS A/S, Network Technologies A/S, Sika Danmark A/S, York Refrigeration A/S, Gelita Sweden AB, Sverige, Siemens Installasjon AS, Norge, Tiedemanns Tobakk AS, Oslo, Sika Norge AS, Magnemag A/S, Bankernes Kontantservice A/S. Disse kunder har siden 2000 udgjort forretningsgrundlaget for den selvstændige virksomhed.

Hvilke opgaver løses:
Indenfor Microsoft XAL tager jeg mig af alt hvad der har med selve XAL applikationen at gøre undtagen løn-modulet. For Microsoft Axapta har jeg begrænset mig til opgaver omkring logistikken, fra indkøb til salg, og produktions-modulet.
Jeg løser både store og små problemer og opgaver. Og jeg tager mig personligt af hele processen fra identifikationen af problemet/opgaven der skal løses over specificering, systemering og design af løsningen til programmeringen, implementeringen og idriftsættelsen. Og naturligvis den efterfølgende support. Jeg lægger altid meget stor vægt på kvaliteten af løsningen og siger hellere "nej" end at lave en dårlig løsning, selv om kunden måtte ønske noget "quick and dirty". Al programmering udføres i henhold til MBS' standarder og jeg lægger stor vægt på, at en løsning "ser ordentlig ud", også programmeringsmæssigt. Ellers er den umulig at vedligeholde på et senere tidspunkt.

Priser:
Langt de fleste af mine opgaver bliver løst på løbende timer. Jeg kan godt lave et fast tilbud på en konkret opgave, men alle mine nuværende kunder har efterhånden lært, at en opgave løses bedre og billigere på løbende timer.
Timeprisen er DKK 1400,- excl. moms for alle benyttede timer incl. rejsetid. For rejsetid ud over 2 timer hver vej, faktureres kun ½ tid. Ved rejse med overnatning bliver der naturligvis ikke faktureret for "fritid".
Desuden viderefaktureres alle rejse- og opholdsomkostninger uden tillæg.
Der faktureres altid for min. ½ time ved telefonsupport eller support via mail.

Ophavsret:
Alle opgaver, hvor kunden betaler alle omkostningerne, udføres med fælles ophavsret. D.v.s. at kunden og WSJ Consult Aps begge har ret til at benytte løsningen i andre forbindelser.

Kontakt:
WSJ Consult Aps.
Strandagervænge 9
Gershøj
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. +45 48 22 49 22
Mobil: +45 40 54 42 25
Fax: +45 48 22 49 25
CVR: 25327063
Mail: wsj@wsj.dk
Web: www.wsj.dk

"Den hvis mål,
er: Lisågo,
er for evigt
nummer to"

Piet Hein
Jeg ved,
du tror,
du forstod,
hvad jeg sagde!
Hvis det der haster,
bliver prioriteret før
det der er vigtigt,
bliver lidt eller intet gjort!

Min private hjemmeside, bl. a. med links til mine klubber

Sidst ændret: 13-04-01 af William S. Jacobsen